Tietoa ympärivuorokautisesta palveluasumiseta

Ympärivuorokautisen palveluasumisen hinta

Tuurilakoti tuottaa ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelua Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Jos hyvinvointialue ohjaa sinulle palveluasumispaikan yksiköstämme, myöntää hyvinvointialue käyttöösi palvelusetelin, joka kattaa palveluasumisesta syntyneitä kustannuksia. Palvelusetelin arvo määrittyy tulosidonnaisesti. Palvelusetelin myöntämistä varten tehdään tuloselvitys, joka varmistaa sen, että asiakkaalle jää riittävä, lain määrittämä vähimmäiskäyttövara kuukausituloistaan käyttöönsä. Vuonna 2024 vähimmäiskäyttövara on ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 182€/kk.

 

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asukas maksaa kokonaisvuokran asuinhuoneistostaan sekä hoivamaksun, joka pitää sisällään hoivan, huolenpidon, ateriapalvelun ja pyykkihuollon. Kokonaisvuokra sisältää veden, sähkön ja saunamaksun. Hoivamaksu määrittyy asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvon mukaan. Asiakkaalle jää maksettavaksi palvelusetelin jälkeen omavastuuosuus.

 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä oleva asukas voi hakea Kelalta eläkettä saavan hoitotukea kattamaan hoidosta syntyviä kustannuksia. Hoitotukea varten tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa määritellään hoitoisuuden taso.  

 

Vuokraosuuden tueksi asukas voi hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea. 

 

 

Tarvittaessa etuuksien hakemisessa apuna Tuurilakodin sosiaaliohjaaja. 

 

Ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan: paivi.ilmarinen@tuurilakoti.fi

Miten asukkaaksi ympärivuorokautiseen palveluasumiseen?

Tuurilakoti on Keuruun vanhaintukisäätiön 30-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jossa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat ikääntyneet asuvat omissa asunnoissa. Tuurilakodin asukkaaksi ei voi hakea suoraan, vaan asiakasvalinnat tapahtuvat keskitetysti Keski-Suomen Hyvinvointialueen asiakasohjauksen kautta. Kun ikääntyneen henkilön asia tulee vireille joko hakemuksen tai huoli-ilmoituksen kautta, tehdään hänestä palvelutarpeen arviointi hyvinvointialueen toimesta.

 

Hyvinvointialue vastaa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.

 

Hyvinvointialueen tehtävänä on toteutettaa iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hyvinvointialueen tukena toimii myös useita yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia, joiden palveluita asiakkaat voivat palvelusetelin avulla hyödyntää.

Jos läheiselläsi on ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve, jätä hakemus tai ota yhteyttä

Tuurilakoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sitä tarvitseville ikääntyneille. Talossa on hoitohenkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa jokaisella asukkaalla on oma asunto, jossa on oma wc. Lisäksi käytössä ovat talon yhteiset tilat ruokailuihin, saunomiseen ja muihin yhteisiin hetkiin asukkaan näin halutessaan.

      

Asiakkaan palvelupolku

Tuurilakodin, tai minkä tahansa ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön asiakkaaksi hakeudutaan keskitetyn asiakasohjauksen kautta. 

 

Hyvinvointialueen tehtävänä on toteutettaa iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hyvinvointialueen tukena toimii myös useita yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia, joiden palveluita asiakkaat voivat palvelusetelin avulla hyödyntää.

 

Kun ikääntyneelle, hänen läheiselle tai tuttavalleen nousee huoli ikääntyneen henkilön pärjäämisestä kotiin suunnattavien palveluiden turvin, on aika kartoittaa hänen palveluitaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

 

Palvelutarpeen arviointi käynnistyy yhteydenotolla asiakasohjausyksikköön. Yhteydenotto voi tapahtua omaisen ja/tai ikääntyneen yhdessä tekemän hakemuksen kautta. Jos kyyseessä on hakemus asumispalvelujen piiriin, tulee hakijan itse allekirjoittaa hakemus. Asumispalveluhakemusta ei voi tehdä toisen puolesta.

 

Palvelutarpeen arviointi voi käynnistyä myös huoli-ilmoituksen kautta.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan ikääntyneen arjen selviytymisestä, kuten esimerkiksi ruokailuista, hygieniasta, liikkumisesta, muistista tai yleisestä turvallisuudesta. Huoli-ilmoituksen taustalla voi olla myös nykyisten palveluiden riittämättömyys muuttuneen toimintakyvyn vuoksi.

 

Palvelutarpeen arviointi käynnistyy 7 päivän aikana yhteydenotosta. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Ei-kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos ikääntynyt on yli 75-vuotias.

1. Huoli

Huoli omasta tai läheisen itsenäisestä selviytymisestä arjessa nousee esiin. 

 

2. Yhteydenotto

Yhteydenotto keskitettyyn asiakasohjaukseen, huoli-ilmoitus tai hakemus palveluista.

 

3. Arvio

Asiakasohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

 

4. Palveluohjaus

Palveluohjaus tarvittavien palveluiden piiriin.

 

5. Palveluiden toteutus 

Palveluiden toteutus asiakkaan suuunnitelman mukaan.

 

6. Seuranta

Säännöllinen palvelutarpeen arvio asiakkaan palveluista. 

 

7. Mahdolliset muutokset

Seurannan ja arvioinnin kautta ilmenneet muutostarpeet.

Huoli läheisestä

Jos huoli läheisen ikääntyneen selviytymisestä itsenäisesti kotona herää, ota yhteyttä Keski-Suomen hyvinvointialueen keskitettyyn asiakasohjaukseen. 

 

Voit jäättä hakemuksen itse yhdessä palvelua tarvitsevan läheisesi kanssa, tai tehdä huoli-ilmoituksen tuen tarpeessa olevasta henkilöstä.

Ota yhteyttä

Muistilista muuttaessa palveluasumiseen

Kun muutat, tai omaisesi muuttaa ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin, muutto tapahtuu omaan uuteen kotiin. Jokaisella asukkaalla on oma koti, johon saa tuoda haluamansa tavarat ja sisutaa kodin mieleiseksi. Muista tehdä myös osoitteenmuutos, tarkistaa Kelan hoitotuen määrä sekä mahdollinen oikeus eläkettä saavan asumistukeen. Tuurilakodin henkilökunta auttaa ja ohjaa muuttoon liittyvissä asioissa! 

 

Kun oma toimintakyky heikkenee eikä omista asioista, esimerkiksi omaan talouteen liittyen pysty pitää itse huolta, voi tulla tarpeelliseksi harkita erilaisia valtuutuksia asioiden hoitoon tai edunvalvontaa. Edunvalvojana voi toimia yleinen edunvalvoja, tai edunvalvojaksi valtuutettu läheinen. 

 

Lue lisää erilaisista valtuutuksista, edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta. 

 

 

Läheisen poisnukkuessa

Läheisen poisnukkuessa suru on aina läsnä. Surusta huolimatta, tulee hoitaa useita asioita hautajaisiin ja perunkirjoitukseen liittyen. 

 

Suomen hautaustoimistojen liiton sivuilta löydät kattavan ensiohjeen vainajan läheisille, mitä asioita tulee ottaa huomioon läheisen kuoleman jälkeen.